Наближаваме влизането в набелязания улей.

https://www.befsa.com/images/upload/239/43-5941.jpg