вр. Мусала
Любен Бранеков - Индианеца

https://www.befsa.com/images/upload/280/337-7721.jpg