Рила, на път за вр. Мальовица
Владимир Гергов

https://www.befsa.com/images/upload/280/300-7734.jpg