Пирин, към вр. Тодорка
Георги Пашков

https://www.befsa.com/images/upload/280/316-7759.jpg