Пирин, билото на вр. Полежан
Росен Жеков

https://www.befsa.com/images/upload/280/310-7770.jpg