Рила, вр. Харамията
Надежда Крачунова

https://www.befsa.com/images/upload/280/312-7772.jpg