Безбог, Mad Goat Ride 2007
Данчо Роев
Христо Петров - Къртача

https://www.befsa.com/images/upload/281/221-7781.jpg