Рилски езера, Snowculture Ski, Snowboard and Photo Challenge
Ники "Малкия"
Борислав Стефанов

https://www.befsa.com/images/upload/281/201-7783.jpg