Рила, вр. Мусала, Дяволския улей
Виктор Константинов
Димитър Станишев

https://www.befsa.com/images/upload/282/111-7811.jpg