Рилски езера
неизвестен
Димитър Беров

https://www.befsa.com/images/upload/282/104-7823.jpg