Както повечето от Вас знаят, след зачестилите случаи на паднали лавини в началото на 2007г. бе проведена среща между инж. Пенчо Бабукчиев, Председател на ПСС при БЧК и г-н Иво Алтънов, Председател на БАССЕС, на която двете страни се споразумяха за следното взаимодействие:

1. В случай на констатирана паднала лавина, особено в близост до зоната на ски курорт, е желателно да бъде уведомена централата на ПСС на нейния дежурен телефон - 02/963 2000

Ако станете очевидец на падане на лавина със затрупан/затрупани хора в нея, ПСС се уведомява на спешния телефон: 088 1470 или 1471

Умоляваме членове и привърженици на БАССЕС да съдействат в подобни случаи.

2. В случай на спасителни действия по откриването на затрупани хора в лавина, ПСС информира следните лица от БАССЕС по мобилните телефони, които при нужда организират сформирането на доброволна група за съдействие:

Иво Алтънов
Момчил Панайотов
Емануил Емануилов"Bagera"
Илиан Петров
Андрей Балевски

и на е-mail: info@befsa.com; ivo@befsa.com