Лекцията се оргинизира от БАССЕС и магазин "Стената"