Това е класическото спускане от върха. По него може да се слезе и когато теренът не ви вдъхва особено голямо доврие. Спускането следва зимната пътека. Тя се отбива от главното било малко след вр. Мальовица и слиза към вр.Орлето по относително широк ръб (маркиран с колове). В случай, че снегът не е много стабилен не трябва да се навлиза в широкият склон от ляво на ръба. Същото важи и за стръмния склон в дясно (част, от който виждате на снимката в ляво). След карая на ръба се минава покрай Еленино езеро (през зимата е равно снежно поле) и се продължава по къси склончета надолу. Карайте в дясно докато не излезете на Втора тераса. В случай, че снега е стабилен може да се мине и леко в ляво по някой от улеите над Втора тераса . В началото на зимата по един от тях (широк улей в дъното на Втора тераса) има открит лед и трябва да се внимава. От Втора тераса надолу се следва долината и бързо се достига хижата. Спускането е лесно и приятно, но честно казано когато стигне хижата, човек често се пита "абе как е възможно толкова дълго да го катерих това нещо и толкова бързо да го спуснах после ?!"

Склона над Еленино езеро

Той се намира в дясно (гледано отгоре) от горната част на зимната пътека. Трябва да се спуска само при стабилен сняг, тъй като на места е стръмен а и има доста скали. Началото му е наклонено снежно поле, завършващо със скали. Минава се леко на ляво и от там надолу през стръмно склонче, наподобяващо улей. (в началото на сезона при това минаване може да задерете не-покрити скали. (Примерен вариант на спускането можете можете да видите на снимката)