Посочените тук тестове са подбрани по няколко причини. Най важните сред тях са, че са много лесни и бързи за изпълнение а в същото време дават добри резултати. Поради тази причина, те са и най-популярните сред екстремните скиори и сноубордисти тестове.
При направата им трябва да имате в предвид някои основни неща: тестовете винаги се правят на склонове с подобно изложение и наклон на този, който ще спускаме. Естествено обаче, не трябва да ги правите на място, което ако потегли, ще ви "отнесе" (за предпочитане са много къси стръмни склончета с равен терен под тях)