Допълнителни утежняващи обстоятелства:

За оценка на трудността използваме системата на френкския гид Anselme Baud от 1977 г. Тя се използва в Алпите и поради това е удачно да се използва и в България.

A - голяма дължина на маршрута, включително и подхода до него.

B - отдалеченост на маршрута.

C - голяма надморска височина, изискваща добра аклиматизация.

D - дълги технични участъци по време на спускането.

E - маршрути със сериозна опасност от падане през скали и др.

F - сложност на евентуална спасителна операция.

G - допълнителни опасности като: сераци, големи козирки, цепки (на ледници), опасност от каменопади и др. подобни, които могат да предизвикат и психическа нестабилност в спускача.