Нива на трудност на ски спускане:

За оценка на трудността използваме системата на френкския гид Anselme Baud от 1977 г. Тя се използва в Алпите и поради това е удачно да се използва и в България.

S1 - леко, не особено трудно спускане, което не изисква по-високо майсторство на техниката на ски каране

S2 - по-дълги или широки склонове, не много стръмни (до 25°), с възможности за завиване в нормални снежни условия. При по-твърд терен може да се налага някои участъци да се свличат от по-недопити скиори (например малко по-тесни пасажи)

S3 - склонове с наклон до 35°, включващи и участъци с по-твърд или фирнован сняг. Нивото на необходимата техника на каране на ски се равнява на това, което е необходимо за спускане по най-дългите и стръмни писти в ски курортите (черни). Скиорът трябва да може да прави завои при всякъкви снежни условия

S4 - склонове с наклон между 35° и 45°, включващи технични пасажи с минаване по фирнован сняг, тесни пасажи между скали и др.

S5 - склонове с наклон над 45°, включващи технични участъци (фирн, тесни пасажи и др.)

S6 - склонове с пасажи с наклон над 60° с прекъсвания от скалисти или ледени участъци, изискващи скачане или спускане с въже (рапел) за преминаване.