Нива на трудност при изкачване:

За оценка на трудността използваме системата на френкския гид Anselme Baud от 1977 г. Тя се използва в Алпите и поради това е удачно да се използва и в България.

F - лесно изкачване с малък наклон. Не се изисква специално техническо оборудване или умения.

PD - малко по-трудни или дълги склонове с възможни по-стръмни участъци (35-45°). На тях е възможно да се наложи използване на котки при фирнови условия. Възможно преминаване на особено трудни скално-снежни ръбове, които изискват подпора на ръце в отделни моменти, но не и специални катерачни умения.

AD - по-стръмни и дълги склонове с отделни участъци от 40-55°. Възможно е да има скални участъци с техническа трудност до III категория по UIAA (изискват минимални катерачни умения). Вероятно е да се наложи използване на котки, пикел и подсигуряване с въже. Необходимо е да се притежават умения за катерене на лесни скално-снежни маршрути.

TD - много стръмни снежно ледени склонове с наклон 65-80° (почти вертикални). Възможни са и трудни скални участъци (V - VI категория по UIAA) и използване на техники на „изкуствено катерене”. Трябват добри умения за катерене на снежно-скално-ледени маршрути и отлично боравене със специализирана екипировка.

ED - изключително сложни маршрути по нивото само на много опитни и добри алпинисти…

ABO - ужасяващо...